Интернет като търговска среда

Posted on 2:27 ч. by wofer

До скоро бизнесът и рекламата се осъществяваха с помощта на хартия, писалка и срещи лице-в-лице между участниците. Независимо от областта на бизнеса той се правеше във физическото пространство - срещи, писмени договори, кеш - разплащания или обикновени банкови преводи. Разбира се, с изобретяването на телефона, телевизията, факса настъпиха значителни промени, но те не могат да се сравнят с промените след въвеждане на компютрите и интернет в бизнеса, маркетинга и рекламата.
Електронната търговия може да се разглежда като революция в практиката при осъществяване на бизнеса. Тя се отнася много повече до процесите, организацията, процедурите и мениджмънта на предприятието, отколкото до технологиите, които се използват. Може да се направи сравнение с телевизията. Тя е не само съвкупност от електронни устройства и предавания, а явление, което преобразува институциите и начина на живот.


Интернет е една невероятна възможност за развитие на печеливш бизнес. Тук не съществуват много от традиционните ограничения, стоящи пред малкия и среден бизнес. Електронния бизнес не е от типа бързо стани богатвъпреки, че дава възможност за генериране на големи приходи в кратки срокове. Той, като всеки друг бизнес, изисква доброто му познаване, инвестиции и упорита работа. За разлика от реалния бизнес, в Мрежата е възможно стартирането на бизнес със значително по-малко капитал, чиито размер зависи от избрания бизнес-модел, в случая - електронен магазин. Характерна особеност на търговията в Мрежата е масовото използване на електронни карти за извършване на он-лайн разплащания. За анализираното предприятие, може да се каже, че стартира бизнеса си в Мрежата в изключително благоприятен момент - когато системата Е-рау в България е вече добре развита, съществува нормативна база / Закона за електронния подпис/, повечето банки предлагат он - лайн банкиране и пр.
Търговията в Интернет далеч не е толкова елементарна и е доста повече от понякога леко досадните банери, които се отварят пред погледа на потребителя, сърфиращ в пространството.

Основния проблем идва оттам, че дейността се усложнява, когато се търгува с други страни, където например, българският и английският езици не са официални. Има се предвид, че всеки работи и предпочита в Интернет на неговия собствен език.

Затова търговският сайт трябва да бъде способен да привлича посетители от различни страни, без те да се чудят дали ще разберат посланието, което е оставено там.
Може да се обобщи, че три са основните неща, движещи електронната търговия: удобство, цена, съдържание. Основни инструменти на он-лайн бизнеса са WEB-сайт и e-mail, които работят в синхрон.

Първо, продажба на стоки и услуги. Чрез своята графична същност Интернет предразполага към изчерпателно описание на предлаганите стоки и услуги в един динамичен и интерактивен формат. Има възможност за пълно цветово създаване на брошури, като се елиминират огромните разходи за цветно принтиране.
Второ, изграждане на имидж. Бизнесът е осъзнал, че чрез търговски сайтове може да подобри своя имидж. Посредством една сравнително малка инвестиция, те ще могат да покажат своя продукт или услуга на голям брой хора.
Трето, спестяване на време и пари. Част от офисите и складовете на компаниите са отдалечени. Дори в различни страни. Комуникациите чрез Е-поща са неколкократно по-евтини от обикновените, като факс, телефон и обикновена поща.

При положение, че фирмата разполага с Интернет при заплащане на определена месечна такса, то тя има на разположение стотици часове за изпращане на Е-поща съобщения без излишни разходи при това до контрагенти от целия свят. Когато трябва да се изпратят хиляди писма до настоящи и потенциални клиенти, разходите са огромни за отпечатването и пощенските марки. При Е-поща, този проблем не съществува. Изпращането на документи за фирмите, вече не е проблем, тъй като те могат да се прикрепят чрез файл и да бъдат принтирани в удобно за получателя време. Тоест, този тип търговия спестява на предприятието огромни разходи на време.
Четвърто, осигуряване на ефективно обслужване на клиентите. Клиентите на фирмите са лица, които определено са насочени към високите технологии и освен това, искат винаги да знаят, че могат да влязат във връзка с доставчика си, да им бъде отговорено на въпросите и оплакванията, без да губят от скъпоценното си време в разговори по телефона.

Чрез отговаряне онлайн на техните искания, тази нужда бива задоволена. Друг начин са така наречените най-често задаваните въпроси. Това са отговори на най-често задаваните въпроси от клиенти или такива, които са важни за доставчиците. Те се показват на сайта на фирмата и всеки нуждаещ се може да открие сам отговора на своя въпрос чрез така наречените форуми.

Пето, предлагане на допълнителни услуги. Чрез мрежата, фирмите може да предоставят за клиентите си разширени услуги и облаги, които да бъдат на разположение на настоящите и потенциалните клиенти всяко време.
Шесто, съществуват и редица предимства и облаги при експортна дейност чрез Интернет. Експортът е главна определяща характеристика на международната търговия чрез Интернет. При положение, че глобализацията не е вече опция, а стратегически императив, а експортната дейност заема едно от първите места при глобалните цели на компанията, то е възможно да се посочат редица благоприятни последици при експорта.
Бързото разрастване на Интернет базираните технологии и последвалата икономическа активност в Интернет ускориха обособяването и развитието на отделна Интернет Икономика.

Три са параметрите, по които Интернет икономиката се различава от физическата: информация, познания и скорост. Тези три фактора дефинират нови начини за правене на бизнес чрез “взаимно изгодни отношения” с бизнес партньорите, знаейки и изпълнявайки желанията на клиентите, предвиждайки техните бъдещи изисквания и използвайки натрупаното от това on-line общуване знание за създаването на нови стоки и услуги, определяне на цената и промоционалната стратегия, която съвпада с желанието на клиента да плати определена цена, а също и изграждането на базирани на Интернет общества и партньорства между фирмата и контактната страна. Използването на Мрежата като средство за мениджмънт на отношенията с клиентите и търговските партньори се превърна в ново тайно оръжие в Интернет икономиката.

В Информационните технологии, където знанието, информацията и времето са определящи, възникват нови правила, които управляват. Те са отражение на основната същност на тази икономика: Базирана на технологични стандарти, тя подпомага всеобщото участие на пазара като насърчава неговата анархия.

No Response to "Интернет като търговска среда"

Leave A Reply

Copyright

SEO оптимизация на сайтове с гаранция за резултата.

При пълно или частично цитиране на материали от блога, директния линк е задължителен!