Предназначение на стартерен акумулатор

Posted on 2:47 ч. by teoОсновната задача на всяка стартерна батерия е осигуряването на протичане на голям ток, но за много кратко време – само за няколко секунди. Това време е абсолютно достатъчно, за да успеем да стартираме двигателя с вътрешно горене на нашия автомобил. Необходимо е да бъдат осигурени условия за протичането на 300A ток към стартера. Това е възможно благодарение на масивната изработка на всички кабели, клеми и електродите на акумулатора. Ако говорим за акумулаторните клетки, протичането на подобно количество ток се осигурява чрез използването на тънки, но много на брой плочи, свързани във веригата паралелно. 

Ако решим да използваме стартерния акумулатор като захранващ източник, при това за дълъг период от време, ние ще увредим стартерната батерия безвъзвратно. Главна причина за това е, че ако подложим стартерната батерия в ролята на захранващ източник в голям интервал от време, вместо източник на кратки и мощни стартови цикли с голямо натоварване, ние я принуждаваме да работи в режим, който е изключително нехарактерен за нея. По този начин стартерната батерия, която разполага с 50 до 70% от капацитета си, трябва да осигури в дълъг период  от време протичането на малки до средни токове. Това от своя страна води до генерация на силни механични сили, образуващи се между тънките плочки. Подобни деформации често са причина за отделянето на активния материал от плочите и неговото падане на дъното на всяка клетка. Ако една стартерна батерия загуби активен материал, тя губи и част от своя капацитет. 

Именно това са и основните причини за необходимостта, всяка батерия да бъде използвана по своето предназначение. Различното натоварване, на което са подложени различните видове батерии, са причина и за различната им конструкция. В зависимост от това съществуват различни видове батерии – стартерни, тягови, стационарни батерии и други.

Знаете ли до какво води накъсяването на електродите на един стартерен акумулатор? В действителност едно късо на електродите на такъв акумулатор може да има много сериозни последствия. Тези акумулатори са много мощни източници на ток и накъсяването на електродите им може да бъде причина за изгаряне, пожар, а дори експлозия на батерията. За това помнете и никога не свързвайте положителния електрод на един акумулатор с неговия отрицателен!
Източник: http://www.100ampera.com/

No Response to "Предназначение на стартерен акумулатор"

Leave A Reply

Copyright

SEO оптимизация на сайтове с гаранция за резултата.

При пълно или частично цитиране на материали от блога, директния линк е задължителен!